tel: 505 209 680
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Na czym polega rozgraniczenie nieruchomości?

Rozgraniczenie nieruchomości wykonywane jest w celu ustalenia przebiegu granic działki poprzez określenie położenia punktów i linii granicznych, a następnie utrwalenie ich znakami granicznymi na gruncie. Oprócz tego przygotowywana jest stosowna dokumentacja, która jednoznacznie stwierdza stan prawny danej nieruchomości. Cała procedura regulowana jest przez Prawo geodezyjne i kartograficzne.


Do rozgraniczenia dochodzi najczęściej w sytuacji konfliktu lub wątpliwości dotyczących granic danej nieruchomości. Dla prawidłowego i obiektywnego przebiegu procesu konieczne jest skorzystanie z usług geodezyjnych, których oferta obejmuje wykonanie niezbędnych czynności mających na celu ustalenie przebiegu granic.

Przebieg procesu rozgraniczenia nieruchomości

W większości przypadków do rozgraniczenia nieruchomości dochodzi na wniosek właściciela nieruchomości (np. w sytuacji spornej, gdy konieczne jest jednoznaczne ustalenie granic działki). Rzadziej procedura ta wdrażana jest z urzędu, np. przy scalaniu gruntów lub z powodów wynikających z interesu społecznego albo gospodarki narodowej.

Jeśli właściciel nieruchomości potrzebuje jej rozgraniczenia, należy złożyć wniosek do właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Obligatoryjnie można też dołączyć dokumenty, takie jak:

  • dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości;
  • wypisy z rejestru ewidencji gruntów dla nieruchomości objętych wnioskiem o rozgraniczenie;
  • wydruk z księgi wieczystej;
  • kopia mapy ewidencyjnej ze wskazaniem spornej granicy.

Dodatkowa dokumentacja nie jest konieczna, jednak może przyspieszyć sprawę na korzyść wnioskodawcy.

Następnie urząd wydaje postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego oraz wyznaczenie geodety odpowiedzialnego za czynności rozgraniczeniowe. W praktyce wnioskodawcy często wskazują konkretnego geodetę we wniosku, a osoba decyzyjna (wójt, burmistrz lub prezydent miasta) może być przychylna temu wyborowi.

Co robi geodeta przy rozgraniczaniu nieruchomości?

Etapy pracy geodety przy rozgraniczaniu nieruchomości uregulowane są w rozporządzeniu w sprawie rozgraniczania nieruchomości. Pierwszy etap dotyczy kwestii przygotowawczych, w tym m.in. zgłoszenie prac geodezyjnych w ośrodku dokumentacji, przeprowadzenie analizy dostępnej dokumentacji, sporządzanie wstępnych szkiców na podstawie wcześniej wykonanych pomiarów, wyznaczenie terminu rozpoczęcia czynności rozgraniczenia, dostarczenie stronom wezwania do stawienia się na danym gruncie.

Kolejny etap stanowią czynności bezpośrednio na danej nieruchomości. W tym przypadku konieczna jest obecność obu stron, których dotyczy sprawa. Geodeta ustala tożsamość właścicieli danej nieruchomości (może przyjąć pełnomocnictwa udzielone przez strony). Przeprowadzane są też czynności mające na celu ustalenie przebiegu granic. Geodeta przeprowadza wywiad terenowy, polegający na szukaniu znaków granicznych i określeniu położenia przesuniętych, uszkodzonych lub zniszczonych znaków i punktów granicznych (jeśli istnieje stosowna dokumentacja).

Po przeprowadzanych czynnościach geodeta wskazuje stronom przebieg granic, stabilizuje punkty graniczne, sporządza protokół graniczny i dokonuje stosownych pomiarów. Jeśli jednak nie ma możliwości zgromadzenia niezbędnych danych lub dane są sprzeczne, przebieg granicy ustalany jest na podstawie zgodnego oświadczenia stron (lub jednej strony). Kiedy geodeta zakończy swoją pracę, przekazuje protokół lub ugodę do organu prowadzącego sprawę.

 

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij 'Zgadzam się', aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.