tel: 505 209 680
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Czym jest inwentaryzacja powykonawcza?

Wszystkie obiekty budowlane, których wybudowanie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, muszą zostać objęte usługami geodezyjnymi. Aby mogły powstać, niezbędne jest geodezyjne wyznaczenie w terenie, geodezyjna obsługa podczas budowy, a następnie dokonanie precyzyjnego pomiaru pomieszczeń znajdujących się w danym obiekcie, jego podłoża, wszelkich odkształceń oraz przeprowadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Bez niej budynek nie będzie mógł być oddany do użytku. W dzisiejszym wpisie postaramy się wyjaśnić, czym jest geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza i w jakim celu się ją wykonuje – zapraszamy do lektury!

Na czym polega geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza?

Obowiązek wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej nakłada na inwestorów Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, Art. 43 Ust. 3. Realizuje się ją w końcowej fazie budowy obiektu budowlanego, gdy prace budowlane są już zakończone. Bywa nazywana także geodezyjnym pomiarem powykonawczym i obejmuje różnorodne czynności techniczne, na podstawie których tworzone są dokumenty i bazy danych dotyczące usytuowania poziomego i pionowego obiektów budowlanych. 

Nie można jej wykonać na podstawie rysunków technicznych i projektów architektonicznych – zawsze musi być realizowana bezpośrednio w wybudowanym budynku. Tyko w ten sposób może być wiarygodnym odzwierciedleniem stanu faktycznego. W skład geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wchodzi także inwentaryzacja przyłączy wodociągowych, elektroenergetycznych, gazowych, kanalizacyjnych itp. 

Jaki jest cel geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej?

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza jest dokumentem potwierdzający rezultat przeprowadzanych i zakończonych robót budowlanych. Robi się ją po zakończeniu budowy po to, aby móc zebrać aktualne dane dotyczące przestrzennego rozmieszczenia elementów zagospodarowania działki albo terenu. Na podstawie takiej inwentaryzacji sporządzana jest dokumentacja geodezyjno-kartograficzna. Opierając się na niej, można wnieść zmiany na mapę zasadniczą do ewidencji gruntów i budynków oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

Wykonywane przez geodetę z odpowiednimi uprawnieniami szkice albo mapy z przeprowadzonej inwentaryzacji powykonawczej zawierają ważne informacje dotyczące usytuowania budowli względem projektu architektonicznego. Inwentaryzacja przyłączy musi być opatrzona informacją dotyczącą zgodności ich instalacji ze sporządzonym wcześniej projektem.

Jak przeprowadzana jest geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza?

Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą można podzielić na pomiary bieżące oraz końcowe. Pomiarami bieżącymi nazywamy pomiary wszystkich obiektów, które podczas budowy są ukrywane lub zasypywane. Dotyczy to między innymi różnych przyłączy (wodociągowych, elektroenergetycznych, gazowych i kanalizacyjnych). Zanim zostaną one zasypane lub ukryte np. przez zalanie betonem, muszą zostać stosownie zainwentaryzowane. Koniecznie trzeba je zmierzyć i nanieść na mapę zasadniczą terenu. Ich pomiar powykonawczy należy przeprowadzić po ułożeniu w wykopie, ale jeszcze przed zalaniem lub przykryciem.

Pomiar końcowy dotyczy nowo wybudowanych obiektów budowlanych oraz ukształtowania pionowego powierzchni terenu zmienionego w czasie budowy. Geodeta sporządza szkic sytuacyjny, na którym zamieszcza informacje dotyczące zgodności zainwentaryzowanego budynku z wcześniejszym projektem oraz mapę. Kopie tych dokumentów trafiają do kierownika budowy, a oryginały są przekazywane do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Stanowią podstawę do wniesienia modyfikacji na mapę zasadniczą do ewidencji gruntów i do ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

 

 

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij 'Zgadzam się', aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.